PROČITAJTE VIJESTI SA SVIH PORTALA

Ribari upozoravaju na agresivno čudovište iz vode koje preživljava i na kopnu: 'Oni su opasni predatori'

Ribari dobivaju upute da se suoče s invazivnom ribom, sjevernim zmijoglavcem, koji predstavlja prijetnju lokalnim ekosustavima.