PROČITAJTE VIJESTI SA SVIH PORTALA

Alarmantna situacija u Europi: Pojavila se vrlo invazivna i opasna vrsta kukca s vrlo bolnim ugrizom