PROČITAJTE VIJESTI SA SVIH PORTALA

Ovo je uređaj koji isisava električnu energiju i nabija račun za struju: Gotovo nitko ga ne doživljava

Ostavite li ga uključenim cijeli dan, može trošiti znatno više električne energije nego što pretpostavljamo.